Obywatel

Wielka Brytania nie jest już członkiem Unii Europejskiej – sprawdź jak możesz przygotować się do brexitu.

Wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej na podstawie Umowy Wyjścia wiąże się z rozpoczęciem obowiązywania od 1 lutego 2020 roku tak zwanego okresu przejściowego. Okres przejściowy trwać będzie do końca grudnia 2020 roku i ma zapewnić kontynuację obecnych i w niezmienionej formie relacji pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią.

Podczas obowiązywania okresu przejściowego m.in. zasady dotyczące:

  • swobodnego przepływu osób,
  • uznawania kwalifikacji zawodowych,
  • przewozu zwierząt,
  • roamingu,
  • świadczeń socjalnych.

do końca 2020 r. nie ulegną zmianie.

Konsekwencje w wybranych aspektach
Konsekwencje w wybranych aspektach
Dokumenty
Dokumenty
Pytania i odpowiedzi
Pytania i odpowiedzi
Archiwum
Archiwum - Informacje do dnia 31.01.2020