Obywatel

Wielka Brytania nie jest już członkiem Unii Europejskiej – sprawdź jak możesz przygotować się do brexitu.

Wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej na podstawie Umowy Wyjścia wiąże się z rozpoczęciem obowiązywania od 1 lutego 2020 roku tak zwanego okresu przejściowego. Okres przejściowy trwać będzie do końca grudnia 2020 roku i ma zapewnić kontynuację obecnych i w niezmienionej formie relacji pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią.

Podczas obowiązywania okresu przejściowego m.in. zasady dotyczące:

  • swobodnego przepływu osób,
  • uznawania kwalifikacji zawodowych,
  • przewozu zwierząt,
  • roamingu,
  • świadczeń socjalnych.

do końca 2020 r. nie ulegną zmianie.

Wsparcie obywatela

Z uwagi na wyjście Wielkiej Brytanii na podstawie Umowy i obowiązujący do końca 2020 okres przejściowy, przedstawione poniżej informacje (w kafelkach) należy traktować poglądowo, a zamieszczonych materiałów nie można traktować jako wyczerpujących. Przedstawione informacje stanowią bowiem poglądowe źródło wiedzy o możliwych konsekwencjach zakończenia okresu przejściowego bez wynegocjowania/ustalenia przyszłych relacji handlowych do końca 2020 r. - analogicznych w skutkach do tych ze scenariusza bezumownego brexitu. Wszelkie nowe informacje będą na bieżąco aktualizowane wraz z postępem negocjacji w zakresie przyszłej Umowy pomiędzy UE a Wielką Brytanią.

Konsekwencje w wybranych aspektach
Konsekwencje w wybranych aspektach
Zapytaj eksperta
Zapytaj eksperta
Dokumenty
Dokumenty
Pytania i odpowiedzi
Pytania i odpowiedzi