Konsekwencje w wybranych aspektach

Zachęcamy do zapoznania się ze skutkami zakończenia okresu przejściowego w zakresie poszczególnych obszarów.

W ramach wskazanych dziedzin udostępnione zostały najważniejsze informacje, noty Komisji Europejskiej, jak również poradniki, broszury oraz inne materiały odnoszące się do wybranego zagadnienia.