Przedsiębiorca

Przedsiębiorco, szukasz wsparcia i informacji ?

Wielka Brytania nie jest już członkiem Unii Europejskiej – sprawdź jak możesz przygotować się do brexitu i jakie uzyskać wsparcie.

Wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej na podstawie Umowy Wyjścia wiąże się z rozpoczęciem obowiązywania od 1 lutego 2020 roku tak zwanego okresu przejściowego.

Okres przejściowy trwać będzie do końca grudnia 2020 roku i ma zapewnić kontynuację obecnych i w niezmienionej formie relacji pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią.

Dla polskich przedsiębiorców i obywateli oznacza to do końca 2020 r. m.in.:

  • Brak ceł i dodatkowych regulacji w handlu,
  • Brak kontroli na granicy Unia Europejska – Wielka Brytania,
  • Swobodny przepływ osób oraz pracowników odbywający się na dotychczasowych zasadach – nadal dowód osobisty będzie honorowanym dokumentem podróży,
  • Brak ograniczeń w transporcie drogowym,
  • Brak konieczności dostosowania eksportowanych towarów do innych standardów,
  • Brak konieczności posiadania dodatkowych, nie wymaganych dotychczas certyfikatów,
  • Brak konieczności dokonywania zgłoszeń celnych, uzyskania licencji, spełniania odmiennych norm sanitarnych czy fitosanitarnych,
  • Brak ograniczeń w swobodzie przepływu kapitału,
  • Kontynuacja wzajemnego uznawania kwalifikacji.

Natomiast od 1 stycznia 2021 r. warunki współpracy gospodarczej zależeć będą od treści przyszłej Umowy o wolnym handlu pomiędzy Wielką Brytanią a UE.

Umowny brexit to okres przejściowy do końca 2020 r.

Wsparcie przedsiębiorcy

Z uwagi na wyjście Wielkiej Brytanii na podstawie Umowy i obowiązujący do końca 2020 okres przejściowy, przedstawione poniżej informacje (w kafelkach) należy traktować poglądowo, a zamieszczonych materiałów nie można traktować jako wyczerpujących. Przedstawione informacje stanowią bowiem poglądowe źródło wiedzy o możliwych konsekwencjach zakończenia okresu przejściowego bez wynegocjowania/ustalenia przyszłych relacji handlowych do końca 2020 r. - analogicznych w skutkach do tych ze scenariusza bezumownego brexitu. Wszelkie nowe informacje będą na bieżąco aktualizowane wraz z postępem negocjacji w zakresie przyszłej Umowy pomiędzy UE a Wielką Brytanią.

Konsekwencje sektorowe
Konsekwencje sektorowe
Wsparcie dla przedsiębiorców
Wsparcie dla przedsiębiorców
Dokumenty
Dokumenty
Pytania i odpowiedzi
Pytania i odpowiedzi