Produkty kosmetyczne

W opracowanej przez Komisję Europejską nocie dotyczącej produktów kosmetycznych mającej na celu przygotowanie przedsiębiorców tej branży na zakończenie okresu przejściowego, które nastąpiło dnia 31 grudnia 2020 r., uwagę zwrócono m.in. na:

  • Zmiany w zakresie „osoby odpowiedzialnej” tj. po zakończeniu okresu przejściowego osoby odpowiedzialne nie będą już mogły mieć siedziby w UK,
  • Zmian w zakresie obowiązku przedkładania informacji w portalu zgłaszania produktów kosmetycznych, tj. informacje te będzie musiała przedkładać w CPNP nowa osoba odpowiedzialna, mająca siedzibę w UE,
  • Zmian odnośnie dokumentacji produktu, tj. po zakończeniu okresu przejściowego dokumentacja produktu musi być udostępniana pod adresem osoby odpowiedzialnej w UE i należy ją dostosować do wymogów językowych danego państwa członkowskiego,
  • Zmian odnośnie oznakowania, tj. na produktach importowanych z UK konieczne będzie podanie nazwy kraju pochodzenia,
  • Zmiany w zakresie osoby przeprowadzającej ocenę bezpieczeństwa produktu kosmetycznego, tj. osoby, które posiadają kwalifikacje uzyskane w UK, powinny zwrócić się o uznanie równoważności tych kwalifikacji w państwie członkowskim

W nocie zwrócono również uwagę na produkty, które zostaną wprowadzone na rynek przed zakończeniem okresu przejściowego oraz wyszczególniono rynek Irlandii Północnej.

Zawiadomienie Komisji Europejskiej w zakresie produktów kosmetycznych dostępne jest tutaj.

W związku z osiągniętym porozumieniem i zawarciem umowy o handlu i współpracy pomiędzy Unią Europejską i Wielką Brytanią, informacje zawarte w ww. nocie pozostają aktualne.