Przedsiębiorco, skorzystaj ze wsparcia

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o możliwych formach wsparcia dla przedsiębiorców.

Na udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub konferencjach zagranicznych oraz udział w misjach wyjazdowych
 • Polskie Mosty Technologiczne

Firmom, które czują się zaniepokojone  sytuacją związaną z brexitem, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, proponuje rozwiązanie w postaci dywersyfikacji rynków – zarówno w obszarze Europy jak i bardziej odległych destynacji geograficznych.

Z pomocą przychodzi projekt Polskie Mosty Technologiczne. Kluczowym elementem programu jest wsparcie eksperckie w procesie internacjonalizacji firmy poprzez pomoc w opracowaniu, weryfikacji i wdrożeniu strategii ekspansji na rynki poza UE. Wyposażamy firmy w profesjonalne narzędzia, wiedzę i kontakty przygotowujące je do skutecznego poruszania się w zupełnie nowym środowisku biznesowym. Ponadto, przedsiębiorca może liczyć na bezzwrotne wsparcie finansowe w wysokości 120 000 zł na realizację etapu zagranicznego.

Jeśli marzysz o ekspansji zagranicznej do Stanów Zjednoczonych, Kanady, Meksyku, Wietnamu, Chin, Japonii, Korei Płd., ZEA, Egiptu, Indii, Norwegii, Ukrainy, Rosji, RPA, Kenii, Singapuru, Indonezji, Izraela, Algierii, Australii, możesz otrzymać do 200 000 zł (de minimis).

Projekt Polskie Mosty Technologiczne jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu grantowego nr POIR.03.03.01-00-0001/17-00 zawartej pomiędzy Ministrem Rozwoju i Finansów a Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A.; Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”, Działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Oś priorytetowa nr 3 – Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Więcej informacji oraz aktualne nabory na stronie PAIH.

 • BRAND

Dlaczego nie sprzedawać swoich produktów i usług poza UE? Wspólnie z polskimi czempionami biznesu Polska Agencja Inwestycji i Handlu buduje silną pozycję marki „Polska” na świecie. Branżowe Programy Promocji Brand wspierają przedsiębiorców w ekspansji zagranicznej na nowe, perspektywiczne rynki pozaunijne, często odległe i kosztowne, których, ze względu na istniejące ryzyko i koszty, przedsiębiorcy dotąd nie brali pod uwagę w swoich planach eksportowych.

Promujemy dziewięć polskich branż o największym potencjale umiędzynarodowienia, to jest: meble, moda polska (wraz z biżuterią), jachty i łodzie rekreacyjne, kosmetyki, sprzęt medyczny, biotechnologia i farmacja, budowa i wykańczanie budowli, maszyny i urządzenia, części samochodowe i lotnicze. Do końca 2019 roku w ramach programu organizujemy na wybranych imprezach wystawienniczych stoiska informujące o danej branży i potencjale Polski.

Więcej informacji na stronie PAIH.

W latach 2020-2022 planowana jest kontynuacja programu promocji branż priorytetowych w ramach projektu „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand”. Szczegóły na stronach Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

 • Internacjonalizacja MŚP

Chcesz przygotować się na skutki brexitu, sprawdź możliwości pozyskania nowych rynku zbytu. Jesteś mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą? Prowadzisz działalność gospodarczą w jednym z województw Polski Wschodniej, czyli: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim lub podkarpackim (potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie)? Możesz liczyć nawet na 800 tysięcy złotych dofinansowania.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła nabór wniosków o dofinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów i usług firm z Polski Wschodniej.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • Na usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego
 • Na usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym między innymi koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów
 • Na udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych
 • Zakup środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności

Nabór będzie prowadzony w trzech rundach. Ostatnia z nich zakończy się 3 września 2019 r.  Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: Internacjonalizacja MŚP.

 • Zagraniczne Biura Handlowe

Z pomocą w problemach przedsiębiorców na rynku brytyjskim po wejściu w życie brexitu przychodzą także Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH) Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Oferujemy wsparcie z blisko 70 lokalizacji na całym świecie. Biura funkcjonują na rynkach wschodzących, ale także w gospodarkach rozwiniętych, charakteryzujących się największym potencjałem możliwości biznesowych dla polskich produktów, technologii oraz usług.

Oferujemy szeroki zakres obsługi lokalnej – od analizy rynku i wiarygodności potencjalnego kontrahenta, przez inicjowanie pierwszych rozmów po organizację stoisk targowych i misji biznesowych. Bezpieczne wejście na nowy rynek to duże wyzwanie, my nad naszymi klientami otwieramy ochronny parasol publicznego wsparcia.

Zagraniczne Biura Handlowe PAIH pełnią rolę punktu pierwszego kontaktu dla polskiego eksportera, gdzie przedsiębiorca otrzyma dostęp do kompleksowej informacji gospodarczej oraz doradztwo w zakresie instrumentów niezbędnych do zabezpieczenia i dofinansowania swojego projektu. Do każdego z naszych biur można zwrócić się także o pomoc w nawiązaniu i zbudowaniu relacji z otoczeniem biznesowym danego kraju.

Więcej informacji oraz dane kontaktowe do poszczególnych ZBH na stronie PAIH.

 • Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network to największa na świecie sieć wspierająca małe i średnie przedsiębiorstwa w internacjonalizacji ich działalności gospodarczej. Jej ośrodki funkcjonują w ponad 60 krajach na całym świecie (w tym we wszystkich państwach UE). Sieć oferuje przedsiębiorcom kompleksowe i bezpłatne usługi wspierające działalność eksportową i wprowadzanie innowacji w przedsiębiorstwie poprzez:

 • usługi informacyjne, szkoleniowe i doradcze dotyczące prawa i polityk Unii Europejskiej, prowadzenia działalności gospodarczej poza granicami kraju, dostępu do źródeł finansowania i programów ramowych Unii Europejskiej;
 • pomoc w poszukiwaniu partnerów handlowych i technologicznych (za pośrednictwem bazy ofert współpracy), promocję i organizację wyjazdów w ramach giełd kooperacyjnych i misji handlowych na całym świecie;
 • usługi z zakresu transferu technologii, w tym audyty technologiczne.

Przedsiębiorcy zainteresowani wsparciem Enterprise Europe Network powinni skontaktować się z jednym z 30 ośrodków sieci działającym najbliżej siedziby przedsiębiorcy. Dane kontaktowe do ośrodków Enterprise Europe Network dostępne są na stronie internetowej www.een.org.pl.

Strona główna Enterprise Europe Network

Kontakt do regionalnych ośrodków Sieci

Koordynator krajowej sieci Enterprise Europe Network:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Departament Wsparcia Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
+48 22 432 71 02
een@parp.gov.pl
www.een.org.pl

Na dodatkowe działania promocyjne
 • Internacjonalizacja MŚP

Chcesz przygotować się na skutki brexitu, sprawdź możliwości pozyskania nowych rynku zbytu. Jesteś mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą? Prowadzisz działalność gospodarczą w jednym z województw Polski Wschodniej, czyli: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim lub podkarpackim (potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie)? Możesz liczyć nawet na 800 tysięcy złotych dofinansowania.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła nabór wniosków o dofinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów i usług firm z Polski Wschodniej.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • Na usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego
 • Na usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym między innymi koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów
 • Na udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych
 • Zakup środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności

Nabór będzie prowadzony w trzech rundach. Ostatnia z nich zakończy się 3 września 2019 r.  Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: Internacjonalizacja MŚP.

Na usługę doradczą, dzięki której dowiesz się jak wypromować Twoją firmę za granicą
 • Polskie Mosty Technologiczne

Firmom, które czują się zaniepokojone  sytuacją związaną z brexitem, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, proponuje rozwiązanie w postaci dywersyfikacji rynków – zarówno w obszarze Europy jak i bardziej odległych destynacji geograficznych.

Z pomocą przychodzi projekt Polskie Mosty Technologiczne. Kluczowym elementem programu jest wsparcie eksperckie w procesie internacjonalizacji firmy poprzez pomoc w opracowaniu, weryfikacji i wdrożeniu strategii ekspansji na rynki poza UE. Wyposażamy firmy w profesjonalne narzędzia, wiedzę i kontakty przygotowujące je do skutecznego poruszania się w zupełnie nowym środowisku biznesowym. Ponadto, przedsiębiorca może liczyć na bezzwrotne wsparcie finansowe w wysokości 120 000 zł na realizację etapu zagranicznego.

Jeśli marzysz o ekspansji zagranicznej do Stanów Zjednoczonych, Kanady, Meksyku, Wietnamu, Chin, Japonii, Korei Płd., ZEA, Egiptu, Indii, Norwegii, Ukrainy, Rosji, RPA, Kenii, Singapuru, Indonezji, Izraela, Algierii, Australii, możesz otrzymać do 200 000 zł (de minimis).

Projekt Polskie Mosty Technologiczne jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu grantowego nr POIR.03.03.01-00-0001/17-00 zawartej pomiędzy Ministrem Rozwoju i Finansów a Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A.; Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”, Działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Oś priorytetowa nr 3 – Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Więcej informacji oraz aktualne nabory na stronie PAIH.

 • Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network to największa na świecie sieć wspierająca małe i średnie przedsiębiorstwa w internacjonalizacji ich działalności gospodarczej. Jej ośrodki funkcjonują w ponad 60 krajach na całym świecie (w tym we wszystkich państwach UE). Sieć oferuje przedsiębiorcom kompleksowe i bezpłatne usługi wspierające działalność eksportową i wprowadzanie innowacji w przedsiębiorstwie poprzez:

 • usługi informacyjne, szkoleniowe i doradcze dotyczące prawa i polityk Unii Europejskiej, prowadzenia działalności gospodarczej poza granicami kraju, dostępu do źródeł finansowania i programów ramowych Unii Europejskiej;
 • pomoc w poszukiwaniu partnerów handlowych i technologicznych (za pośrednictwem bazy ofert współpracy), promocję i organizację wyjazdów w ramach giełd kooperacyjnych i misji handlowych na całym świecie;
 • usługi z zakresu transferu technologii, w tym audyty technologiczne.

Przedsiębiorcy zainteresowani wsparciem Enterprise Europe Network powinni skontaktować się z jednym z 30 ośrodków sieci działającym najbliżej siedziby przedsiębiorcy. Dane kontaktowe do ośrodków Enterprise Europe Network dostępne są na stronie internetowej www.een.org.pl.

Strona główna Enterprise Europe Network

Kontakt do regionalnych ośrodków Sieci

Koordynator krajowej sieci Enterprise Europe Network:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Departament Wsparcia Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
+48 22 432 71 02
een@parp.gov.pl
www.een.org.pl

Na zakup środków trwałych
 • Internacjonalizacja MŚP

Chcesz przygotować się na skutki brexitu, sprawdź możliwości pozyskania nowych rynku zbytu. Jesteś mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą? Prowadzisz działalność gospodarczą w jednym z województw Polski Wschodniej, czyli: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim lub podkarpackim (potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie)? Możesz liczyć nawet na 800 tysięcy złotych dofinansowania.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła nabór wniosków o dofinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów i usług firm z Polski Wschodniej.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • Na usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego
 • Na usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym między innymi koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów
 • Na udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych
 • Zakup środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalność

Nabór będzie prowadzony w trzech rundach. Ostatnia z nich zakończy się 3 września 2019 r.  Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: Internacjonalizacja MŚP.

Na wsparcie lokalne na rynku zagranicznym
 • Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH)

Z pomocą w problemach przedsiębiorców na rynku brytyjskim po wejściu w życie brexitu przychodzą także Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH) Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Oferujemy wsparcie z blisko 70 lokalizacji na całym świecie. Biura funkcjonują na rynkach wschodzących, ale także w gospodarkach rozwiniętych, charakteryzujących się największym potencjałem możliwości biznesowych dla polskich produktów, technologii oraz usług.

Oferujemy szeroki zakres obsługi lokalnej – od analizy rynku i wiarygodności potencjalnego kontrahenta, przez inicjowanie pierwszych rozmów po organizację stoisk targowych i misji biznesowych. Bezpieczne wejście na nowy rynek to duże wyzwanie, my nad naszymi klientami otwieramy ochronny parasol publicznego wsparcia.

Zagraniczne Biura Handlowe PAIH pełnią rolę punktu pierwszego kontaktu dla polskiego eksportera, gdzie przedsiębiorca otrzyma dostęp do kompleksowej informacji gospodarczej oraz doradztwo w zakresie instrumentów niezbędnych do zabezpieczenia i dofinansowania swojego projektu. Do każdego z naszych biur można zwrócić się także o pomoc w nawiązaniu i zbudowaniu relacji z otoczeniem biznesowym danego kraju.

Więcej informacji oraz dane kontaktowe do poszczególnych ZBH na stronie PAIH.