Zmiana terminu brexitu – ustalenia z 21 marca 2019 roku

Obradująca w Brukseli 21 marca 2019 r. Rada Europejska w odpowiedzi na wniosek premier brytyjskiego rządu Panią T. May podjęła decyzję o przedłużeniu terminu brexitu. Przedłużenie wiąże się z dwiema datami: 22 maja 2019 roku – Wielka Brytania pozostanie członkiem Unii Europejskiej do tego dnia pod warunkiem, że umowa o wystąpieniu zostanie zatwierdzona przez Izbę […]