Brexit briefing ws. stanu negocjacji umowy UE27 – UK

Po raz kolejny przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rozwoju przedstawili bieżącą informację dotyczącą trwających negocjacji warunków współpracy pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią po 31 grudnia 2020 roku, jak również unijnych i brytyjskich przygotowań do zakończenia okresu przejściowego. Podczas wideokonferencji w dniu 29 lipca br. przedstawiciele izb, związków i stowarzyszeń przedsiębiorców […]

O konsekwencjach brexitu dla branży rolno-spożywczej

W dniu 11 kwietnia 2019 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie ws. konsekwencji brexitu dla sektora rolno-spożywczego. Podczas spotkania przedstawiony został stan negocjacji brexitowych oraz najistotniejsze informacje dotyczące wpływu brexitu na branżę rolno-spożywczą przedstawione m.in. przez przedstawicieli Głównego Inspektoratu Weterynarii czy Głównego Inspektoratu Ochrony Roslin i Nasiennictwa. Prezentacje ze spotkania: Prezentacja Ministerstwa Rolnictwa […]

Spotkanie w Edynburgu

4 marca 2019 roku odbyło się kolejne spotkanie organizowane przez MPiT w Wielkiej Brytanii. Tym razem eksperci MPiT, MSZ, MF oraz MRPiPS informację o wpływie brexitu na prowadzoną działalność gospodarczą, w szczególności w wariancie bezumownym, przedstawili przedsiębiorcom w Edynburgu. Ponad 40 słuchaczy uzyskał praktyczne informacje m.in. w zakresie możliwych zmian w obszarze celno-skarbowym czy delegowania […]

Przedsiębiorcy zainteresowani skutkami brexitu znów w MPiT

28 lutego 2019 roku obyło się kolejne spotkanie z przedsiębiorcami w ramach prowadzonych przez MPiT działań mających na celu przygotowanie przedsiębiorców do brexitu, w szczególności w wariancie no deal. Podczas spotkania eksperci MPiT, MSZ, MF oraz PAIH i PARP przedstawili bieżący stan negocjacji, wpływ bezumownego brexitu na aspekt celno – podatkowy oraz możliwe formy wsparcia […]