Transport

Transport drogowy:

Do zakończenia okresu przejściowego w dniu 31 grudnia 2020 r. całe prawo UE nadal ma zastosowanie do Wielkiej Brytanii, co oznacza, że warunki wykonywania przewozów pasażerskich i towarowych w transporcie drogowym pomiędzy krajami UE i Wielką Brytanią odbywają się na dotychczasowych zasadach.

Warunki wykonywania przewozów towarów oraz pasażerskich w transporcie drogowym do i z Wielkiej Brytanii od 1 stycznia 2021 roku będą zależały od postępu w trwających obecnie negocjacjach odnośnie do przyszłych relacji pomiędzy UE i Wielką Brytanią oraz zawarcia lub nie umowy handlowej. To zawarta umowa handlowa określi podstawy prawne i warunki wykonywania przewozów transportowych z UE do Wielkiej Brytanii po zakończeniu okresu przejściowego. Jeśli natomiast nie zostanie ona wynegocjowana w odpowiednim terminie, być może na poziomie UE powstaną awaryjne rozwiązania tymczasowe.

Transport morski: